Αρχική Σελίδα
εκτύπωση εκτύπωση

Καλωσήρθατε στην Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων

Η ΕΕΣΥΕ επιδιώκει αποκλειστικά και μόνο επιστημονικούς, κοινωφελείς σκοπούς, μη κερδοσκοπικούς.  [περισσότερα]

Νέα ανακοίνωση για τις Ομάδες Εργασίας της ΙΤΑ. [περισσότερα]

 

Δραστηριότητες

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το περιοδικό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.   [περισσότερα] 

Διαλέξεις/Άρθρα/Δημοσιεύσεις 

Οι διαλέξεις και τα άρθρα από τις ημερίδες που έχει πραγματοποιήσει η Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.   [περισσότερα] 

Εγγραφή 

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Ε.Ε.Σ.Υ.Ε., διατίθενται αιτήσεις  [περισσότερα] 

 

είσοδος μελών  Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από τη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

Αναζήτηση Χάρτης του site english version